Vergoedingen verzekering


Ik ben als Holistisch Massagetherapeut sinds 2004 aangesloten bij de LVNT (lidno.04.065) in Amersfoort en hierdoor ook onderworpen aan het tuchtreglement van de LVNT. Voor nadere info: zie www.lvnt-nederland.nl. Deze beroepsvereniging maakt het mogelijk dat therapeutische behandelingen gedeeltelijk en soms geheel vergoed worden door een groot aantal verzekerings- maatschappijen. Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ/TCZ (lidno.601042R)en de geschillencommissie SCAG (lidno.15577). Hiermee wordt voldaan aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Er bestaat helaas nog veel onduidelijkheid over wat er in 2021 door de verschillende verzekeringsmaatschappijen vergoed gaat worden. En onder welke prestatiecode dit zal gebeuren. De overzichten op de verschillende website zijn daar niet altijd even duidelijk in.                                                                                                                            Mijn behandelingen massagetherapie vallen onder de  aanvullende verzekering. Vanaf 2021 onder de noemer "Overige alternatieve bewegingstherapie (manuele geneeskunde) - prestatiecode 24607" (voorheen "Overige natuurgeneeskunde 24005")

Het laatste bericht bericht (jan.2021) is dat "Overige natuurgeneeskunde 24005" voorlopig nog even blijft bestaan en voor vergoeding in aanmerking komt. Ook door de Zilveren kruis groep, waar de grootste vergoedingsverandering zit.      Maar 100% zekerheid is er niet en helaas ook nog niet voor hoelang dit zal zijn.

Lees eerst goed de voorwaarden van uw aanvullende verzekeringspakket 2021 en informeer zelf bij onduidelijkheden  vooraf bij uw Verzekeringsmaatschappij. Vraag of in 2021 Prestatiecode 24607 (voorheen Overige Natuurgeneeskunde 24005) wordt vergoed.  Yomass is niet verantwoordelijk voor aangepaste, collectieve óf gewijzigde polisvoorwaarden door de verzekeringsmaatschappij.

          

 Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt alleen de alternatieve therapie/natuurgeneeskundig consult die uitgevoerd wordt door een therapeut die geschoold is conform de PLATO eisen. Uw therapeut voldoet aan deze eis.