Vergoedingen verzekering


Ik ben als Holistisch Massagetherapeut sinds 2004 aangesloten bij de LVNT (lidno.04.065) in Amersfoort en hierdoor ook onderworpen aan het tuchtreglement van de LVNT. Voor nadere info: zie www.lvnt-nederland.nl. Deze beroepsvereniging maakt het mogelijk dat therapeutische behandelingen gedeeltelijk en soms geheel vergoed worden door een groot aantal verzekerings- maatschappijen. Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ/TCZ (lidno.601042R)en de geschillencommissie SCAG (lidno.15577). Hiermee wordt voldaan aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Mijn behandelingen massagetherapie vallen onder de  aanvullende verzekering. Voorlopig hanteren de meeste verzekeringsmaatschappijen de vergoedingsterm 'Overige natuurgeneeskunde- prestatiecode 24005'                Sommige verzelkeringsmaatschappijen hanteren de term 'Overige alternatieve bewegingstherapie(manuele geneeskunde) - prestatiecode 24607'                                                                                                                    De ZilverenKruis groep hanteert de vergoedingsterm 'Massagetherapie - prestatiecode 24017' 

Lees eerst goed de voorwaarden van uw aanvullende verzekeringspakket 2022 en informeer zelf bij onduidelijkheden  vooraf bij uw Verzekeringsmaatschappij. Vraag of in 2022 Prestatiecode 24607 (voorheen Overige Natuurgeneeskunde 24005) wordt vergoed.  Yomass is niet verantwoordelijk voor aangepaste, collectieve óf gewijzigde polisvoorwaarden door de verzekeringsmaatschappij.   

 Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt alleen de alternatieve therapie/natuurgeneeskundig consult die uitgevoerd wordt door een therapeut die geschoold is conform de PLATO eisen. Uw therapeut voldoet aan deze eis.