Vergoedingen verzekering


Ik ben als Holistisch Massagetherapeut aangesloten bij de VNT in Amersfoort en hierdoor ook onderworpen aan het tuchtreglement van de VNT. Voor nadere info: zie www.vnt-nederland.nl. Deze beroepsvereniging maakt het mogelijk dat therapeutische behandelingen gedeeltelijk en soms geheel vergoed worden door een groot aantal verzekerings- maatschappijen. Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ/TCZ en de geschillencommissie SCAG. Hiermee wordt voldaan aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Deze wet is vanaf 01 januari 2017 volledig van kracht.

Lees eerst goed de voorwaarden van uw aanvullende verzekeringspakket en informeer bij onduidelijkheden over het wel/niet vergoeden van de behandeling, vooraf bij uw Verzekeringsmaatschappij. Yomass is niet verantwoordelijk voor aangepaste, collectieve óf gewijzigde polisvoorwaarden door de verzekeringsmaatschappij.

 De verzekeringsmaatschappijen die in 2019 zijn aangesloten:

 Aevitae, Avéro Achmea,Azivo, Besured, Bewuzt,                                                                                                     De Friesland, De Goudse, Ditzo, FBTO, Hollandzorg, IAK (nu AON), In Twente, Interpolis Zorgactief, IZA, IZZ,     Kiemer, Menzis, National Academic , ONVZ, OZF Achmea,                                                                                  PMA/Menzis, PNOzorg, Promovendum,SallandZorgdirect&ENO,SallandZorgverzekering, Stad Holland Zorgverzekering,  UMC, United Consumers, Univé ZEKUR, Univé Zorg, Univé Zorgzaam,                                                                VGZ, VVAA, Youcare, ZieZo, Zilveren Kruis Achmea, Zorg en Zekerheid.          

 Een aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt alleen de alternatieve therapie/natuurgeneeskundig consult die uitgevoerd wordt door een therapeut die geschoold is conform de PLATO eisen. Uw therapeut voldoet aan deze eis.